Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ tiếp tục trượt dốc khi lo ngại về lạm phát tăng lên