NIH từng cảnh báo ‘các mối lo ngại về an toàn sinh học’ tại phòng thí nghiệm Vũ Hán, nơi có thể đã hình thành COVID-19