‘Nói không với giấy thông hành vaccine’: Biểu tình quy mô lớn nổ ra trên khắp nước Pháp