Nỗi lo sợ lạm phát, suy thoái ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của Hoa Kỳ