Nông dân cảm thấy áp lực khi giá phân bón tăng hơn gấp đôi