Nông dân Trung Quốc cố gắng vớt vát mùa màng trong đợt nắng nóng và hạn hán kéo dài