Trung Quốc ban hành thêm trợ cấp nông nghiệp, làm nổi bật cuộc khủng hoảng lương thực