Nông gia Hoa Kỳ: Các quy định của USDA, sự thiếu cạnh tranh trong ngành đóng gói thịt gây nguy hiểm cho nguồn cung cấp thực phẩm