Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Nữ ca sĩ người Ý mô tả Shen Yun ‘đạt đến độ hoàn mỹ gần như thoát tục’