Ohio mở phòng khám y tế trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại sau vụ trật bánh xe lửa