Đạo diễn bộ phim ‘In Broad Daylight’: Giữ gìn sự tử tế ngay cả khi không được tưởng thưởng

Cô Kay, ký giả trong bộ phim, đã đưa ra một nhận xét đáng suy ngẫm: ‘Mười năm nữa ... Liệu nghề báo có còn tồn tại?’