Ông Benny Gantz, thành viên nội các chiến tranh của Israel, từ chức khỏi chính phủ của ông Netanyahu