Ông Bloomberg xin lỗi vì phát ngôn chỉ trích Trung Quốc Cộng sản của ông Boris Johnson