Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ giới thiệu dự luật cấm cấp thị thực du lịch cho đảng viên ĐCSTQ