Ông DeSantis đáp lại ông Trump, nói Florida là ‘bản kế hoạch hoàn hảo’