Ông Elon Musk cập nhật về lệnh cấm ông Trump của Twitter khi khôi phục các tài khoản