Ông Elon Musk kêu gọi theo đuổi công lý bình đẳng để tránh làm mất niềm tin của công chúng Mỹ