Thẩm phán chủ tọa phiên tòa buộc tội cựu TT Trump cấm máy quay ghi hình trong phòng xử án