Ông Elon Musk thành lập 3 công ty mẹ trong nỗ lực mua lại Twitter