Ông Elon Musk tiết lộ ‘một trong những rủi ro lớn nhất’ đối với nền văn minh nhân loại