Chuyên gia cảnh báo: ‘Nếu chúng ta tiếp tục điều này, mọi người sẽ bị tận diệt’, kêu gọi dập tắt hoàn toàn AI