Ông Fauci giảm nhẹ tầm quan trọng của nghiên cứu mới về vaccine COVID-19