Ông Fauci kêu gọi người Mỹ không chích mũi bổ sung COVID-19 chừng nào họ đủ điều kiện