Ông Hunter Biden: ‘Kỹ năng’ chứ không phải dòng họ để có mức lương hàng triệu USD ở Burisma

Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa cáo buộc ông lợi dụng tên tuổi của gia đình mình để thu lợi và bán quyền tiếp cận người cha của mình khi ấy là phó tổng thống một cách hữu hiệu.