Ông John Kirby: Iran, Nga mở rộng ‘quan hệ đối tác quân sự chưa từng có’ với thỏa thuận chiến đấu cơ