Ông Johnson cho rằng việc bỏ trống ghế chủ tịch Hạ viện bây giờ sẽ là một ‘nước cờ nguy hiểm’

Ông kêu gọi một ‘Quốc hội có thể vận hành.’