Trí tuệ nhân tạo: Niềm hy vọng, sự cường điệu, hay một thảm họa thị trường đang hình thành?