Ông Putin thành lập liên minh để chống ‘chủ nghĩa đế quốc phương Tây’

Nga, cùng với một số đồng minh là Trung Quốc, Cuba, và Nam Phi, ra mắt ‘Diễn đàn của Những Người Ủng hộ cuộc Tranh đấu chống lại các Hành động Hiện đại của Chủ nghĩa Thực dân mới.’