Ông Macron nói rằng ông biết người dân Pháp phẫn nộ, nhưng vẫn bảo vệ luật hưu trí