Ông McCarthy lên tiếng về việc cung cấp quyền truy cập vào video giám sát 06/01 cho ông Tucker Carlson