Ông McCarthy: Quốc hội phải thông qua dự luật cấm rút quân khỏi Afghanistan cho đến khi toàn bộ người Mỹ rời đi