Ông McCarthy và TT Biden tiết lộ nội dung trong cuộc điện đàm đầu tiên sau bầu cử giữa kỳ