Ông McConnell khuyến khích Thượng nghị sĩ Manchin gia nhập Đảng Cộng Hòa