Tòa Bạch Ốc: TNS Manchin thất hứa khi không bỏ phiếu cho dự luật chi tiêu của TT Biden