Ông McConnell yêu cầu Tổng Chưởng lý giải thích chỉ thị của DOJ trừng trị các cuộc biểu tình của bậc cha mẹ