Ông Milley xác nhận quân đội Ukraine bắt đầu đợt huấn luyện quân sự mở rộng của Hoa Kỳ