Ông Musk: ‘Có thể’ Twitter đã ưu tiên cho cánh tả trong cuộc bầu cử ở Brazil