Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro đang được theo dõi tại một bệnh viện ở Florida