Ông Musk xác nhận các nhà kiểm duyệt Twitter đã ẩn bài đăng của các ứng cử viên chính trị