Ông Patrick Byrne cho biết phiên điều trần kín của Ủy ban 06/01 đã diễn ra một cách ‘thân ái’