Ông Powell cho biết tăng trưởng kinh tế có thể sẽ chậm lại khi áp lực phi toàn cầu hóa ngày càng tăng