Ông RFK Jr.: Các hãng truyền thông thiên tả chỉ trích ông nhiều hơn những gì họ đã làm với cựu TT Trump