ĐỘC QUYỀN: Ông RFK Jr. đề xướng khoản vay mua nhà 3%, cho biết các tập đoàn khiến khủng hoảng nhà ở trở nên trầm trọng hơn