Ông Robert F. Kennedy Jr. tuyên bố tranh cử tổng thống với tư cách độc lập

Tại một sự kiện ở Philadelphia, ông Kennedy đã nói với những người ủng hộ về ‘con đường dẫn đến chiến thắng’ của mình.