Ông Robert Kennedy: ‘Chúng ta đang hướng tới một hệ thống nơi giới tinh anh lựa chọn ra người lãnh đạo’

Ông RFK Jr., ứng cử viên tổng thống độc lập, lên tiếng về phán quyết của Tòa án Tối cao Colorado về việc loại cựu Tổng thống Donald Trump khỏi phiếu bầu của tiểu bang này.