Ông Sebastian Gorka: Việc Hoa Kỳ phụ thuộc 90% vào Trung Quốc về dược phẩm có thể gây ra thảm họa