Ông Tập buông xuôi và thất bại ư? Không hề – Chỉ có phương Tây là đang lầm tưởng thôi!