Ông Tập Cận Bình ra lệnh chuẩn bị cho chiến tranh, công bố hỏa tiễn siêu thanh mới