Ông Tập Cận Bình thăm Tân Cương trước khi nỗ lực duy trì quyền lực trong nhiệm kỳ thứ ba