Ông Tập Cận Bình tuyên bố chiến thắng dịch bệnh trước Kỳ họp Lưỡng hội